/ Media

22.8.2017
Fritt för publicering

Osmo Rauhalas 60-års jubileumsutställning Spegeltest  på Didrichsens från 9 september

Välkommen till pressvisning torsdag 7 september kl. 11 i konstnärens närvaro

Osmo Rauhala räknas till en av de internationellt mest framgångsrika finländska nutidskonstnärerna. I hans jubileumsutställning på Didrichsens konstmuseum, Spegeltest, funderar han över vetenskapens och konstens roll för förståelsen av verkligheten omkring oss. I utställningen ingår ca 40 målningar och ett antal videoinstallationer. Helheten består främst av konstnärens nyaste produktion.

 

I tidigare verk av Osmo Rauhala har vi sett bl.a. rådjur, vargar och svanar. Denna gång har stingrockan tagit en central roll i Rauhalas produktion, då den plötsligt började uppenbara sig i konstnärens föreställningsvärld.

”När jag läste Pythagoras eller genast därefter då jag vilade ögonen, såg jag exceptionellt ofta simmande stingrockor framför mina ögon. Fenomenet har upprepats många gånger och det har lett till att jag börjat forska i denna för oss relativt främmande fisk”, berättar Rauhala. Det kom fram att rockan är den enda fisken, som förefaller att reagera på sin egen bild framför en spegel. Forskare anser att det är ett tecken på ett förstadium till en individs självmedvetande. Motsvarande test klarar endast primater, elefanter och delfiner.

Enligt Rauhala följer utställningen de fundamentala temana: hur konsten hjälper oss att förstå vår verklighet, vilken roll konsten och vetenskapen har för mänsklig utveckling, och hur vi ska mäta verkligheten omkring oss.

Osmo Rauhala är förutom konstnär, även filosof, ekonom, kolumnist och ekojordbrukare. Under vintrarna bor han i New York och under somrarna odlar han sin släktgård i byn Siuro vid Nokia. Hans arbete utgår från ett taktilt förhållande till jorden och en nyfikenhet på djuren på ett område som redan har brukats av hans släkt i mera än fjorton generationer. Han är också intresserad av människans strävan att finna en medvetenhet som står i direkt förbindelse med naturen och den artrika, levande floran och faunan som befolkar vår jord.

Rauhala har deltagit i otaliga utställningar i Finland och utomlands, speciellt i USA, där han har bott och arbetat sedan 1980-talet. I Finland känner man bäst till honom för målningarna i S:t Olofs kyrka i Tyrvis.

Museet arrangerar två vernissager. Den ena öppnas av republikens president Sauli Niinistö och den andra av direktören för Näringslivets delegation Matti Apunen. Utställningen är en del av Finlands 100-årsprogram.

 

Till medier

Pressvisning torsdag 7.9 kl. 11. Osmo Rauhala är närvarande och presenterar utställningen.

Anmälningar, kontakt och intervjuförfrågningar: Maria Didrichsen, Didrichsens konstmuseum, tel. 040 552 1000, maria(a)didrichsenmuseum.fi

Fotografier: http://holvi.artstudio.fi/didrichsen (användare: didrichsen, lösenord: pressi)