/ Ahti ja Maija Lavonen

Ahti Lavonen, Mercurio III, 1965, Sara Hildénin taidemuseo. Kuva: Jussi Koivunen.

Maija Lavonen: Metalliverkko, 2002. Kuva: Rauno Träskelin.

Ahti ja Maija Lavonen – yhteisiä ajatuksia

10.2.-13.5.2018

Ahti Lavonen oli Suomen maalaustaiteen 1960-luvun keskeisiä hahmoja: rohkea kokeilija ja osallistuva toimija, joka aktiivisesti seurasi sekä kansainvälistä että suomalaista taidekenttää eikä vierastanut omaksumansa avaamista julkisuudessa. Hänen varhainen kuolemansa katkaisi määrätietoisen taiteilijanuran sen huipussaan.

Maija Lavosen taiteilijanuran lähtökohdat ovat tekstiilitaiteen perinteessä, käsityöläisyydessä ja materiaalitietoisuudessa. Opiskelu, työskentely, näyttelyt ja tilaustyöt muodostavat toisiinsa liittyvän ketjun, joka ulottuu jo kuudelle vuosikymmenelle. Maija Lavosen materiaali- ja tekniikkavalinnoille on tyypillistä perinteen ja uteliaan uuden yhdistelmä sekä teoksen kontekstin hyvä ymmärtäminen. Aiheet palaavat luontoon.

Didrichsenin taidemuseon näyttely esittää kahden itsenäisen, eri medioiden taiteilijoiden tuotantoa eri aikakausilta samassa näyttelytilassa. Lavosten yhdessä muodostettu taidekäsitys on avain näyttelyyn: kiinnostus tilaan, materiaaliin, tunnelmaan ja henkisyyteen.