/ Teos

Tyttö ikkunassa / Flicka i fönstret / Girl in the window; Cawén, Alvar; 1930; DAM1007