/ Teos

Keskusteluyritys, (1/6) / Försök till dialog, (1/6) / Attempt to a Dialogue, (1/6) ; Ara, Birgitta; 1982; DAM3030