fbpx

/ Arkitektur

Viljo Revell (1910-1964)

revell

Viljo Revell hör till vårt lands främsta arkitekter med internationellt anseende. Hans genombrott var Glaspalatset i Helsingfors, till vilket han utförde ritningarna tillsammans med studiekamraterna Niilo Kokko och Heimo Riihimäki 1935. Som nybliven arkitekt assisterade han Alvar Aalto vid världsutställningen i Paris 1936.

Viljo Revell hade en arkitekts alla goda egenskaper. Hans arkitektur kännetecknas av räta och klara linjer, han var logisk, tålmodig och framsynt – en visionär som kunde förutse framtidens byggnadstekniska problem.

Revell var en föregångare i frågor som gällde tekniska lösningar, utan att ändå glömma humanistiska värden. Efter andra världskriget tog han intryck av den internationella utvecklingen inom betong- och elementtekniken, den s.k betongbrutalismen, som hade sitt upphov i England. Dylika intryck kan skönjas bl.a. i Citykvarterets ”Korvhus” och i exteriörerna till Didrichsens Konstmuseum.

Revells stil blev ett begrepp på 50-talet. Han strävade till att gå djupare in i arkitekturen än att bara koncentrera sig på byggnadernas yttre – han ville finna sin skapelses verkliga karaktär. Efterkrigstidens romantik ersattes nu av rationellt tänkande.

Viljo Revells största genombrott var segern i arkitekttävlingen om Torontos stadshus, vilken han tillsammans med sina medhjälpare vann bland 520 inlämnade förslag. Tyvärr hann han inte se sitt stora verk helt färdigdställt; han avled i Helsingfors år 1964 endast 54 år gammal.

Viljo Revells mest betydande verk:

1935 Glaspalatset, Helsingfors

1948 Hotell Palace, Helsingfors

1951 Mejlans folkskola, Helsingfors

1953 Tornhusen i Hagalund, Esbo

1953 Bostadsreformtävlingen, förslag ”Blått band” (ej förverkligat)

1955 Kudeneule, Hangö

1957 Vatiala kapell, Tammerfors

1957 Villa Didrichsen, Granö, Helsingfors

1958 Tornhusen i Hagalund, Esbo

1959 Sauna Johnson, Wisconsin, U.S.A.

1960 City-kvarteret, ”Korvhuset”, Helsingfors

1961 KOP, Lahtis

1962 Vasa kvartersplan, Vasa

1962 Vattentornet i Hagalund, Esbo

1962 Peugeot, Buenos Aires (ej förverkligat)

1964 Didrichsens Konstmuseum, tilläggsbyggnad, Helsingfors

1966 Toronto Stadshus, Kanada