/ Revells projekt

1935 Glaspalatset

revel6

Glaspalatset

Viljo Revells genombrottsarbete var den tillfälliga basarbyggnaden Glaspalatset, som är den första rent funktionalistiska byggnaden i huvudstaden. Revell ritade huset som 25-årig studerande tillsammans med två av sina studiekamrater. Idag klassas det som en värdefull byggnad och kommer att bevaras.

1948 Hotell Palace

revel7

Hotell Palace

Den första representanten för modern internationell byggnadsteknik finner vi i Hotell Palace, som Revell ritade med två kolleger år 1948. Trots att Revell var föregångare på tekniskt svåra lösningar glömde han aldrig bort den mänskliga aspekten – bastun i Palaces översta våning anses vara den trivsammaste i Helsingfors.

1953 Det blå bandet

revel8

Det blå bandet

Det mest vågade förslaget till boendelösning under 50-talet var ”Det blå bandet”, vilket aldrig förverkligades utan förblev en ouppnåelig dröm för Revell om det absolut demokratiska boendet. Det blå bandet planerades för Norra Haga och tanken var två tvåvåningshus vilka som ett långt blått band försvinner någonstans vid horisonten. Här ser vi de första tecknen på en strävan till de stora linjernas helhetslösningar, något som senare ledde till planeringen av stadshuset i Toronto.

1958 Hagalunds tornhus

revel9

Hagalunds tornhus

Det är svårt att föreställa sig Hagalund utan Revells vingprydda tornhus ”Fickpluntorna”. Skisserna gjorde Revell med tjock filtpenna och snabba flygande rörelser. Revell har även ritat flera andra bostadshus i Hagalund.

1960 City-kvarteret

revel10

City-kvarteret

Kännetecknande för Revell är accentuerad horistontalism och massiva detaljlösningar. Han tog intryck från betongbrutalismen, som uppkom i England efter andra världskriget och exempel på detta ser man speciellt i det så kallade Korvhuset mittemot järnvägsstationen i Helsingfors.