/ Toronto stadshus

Viljo Revells internationella genombrott var första pris i planeringstävlingen för Toronto stadshus i Kanada bland 520 andra förslag. Hans utgångspunkt, enligt specifikationerna för tävlingen, var att det inte fanns någon övre gräns för kostnaderna. Detta visade sig vara ödesdigert, eftersom det i ett senare skede sattes ett tak vad bygget skulle få kosta. Det vållade Revell stora problem att ändra på sina ritningar så att de skulle motsvara kraven.

revel12  revel11

Viljo Revell vid byggplatsen

Segern förändrade Revells liv. Han flyttade sitt kontor och sin familj till Kanada och han blev tvungen att dela sin tid mellan Helsingfors och Toronto. Till en början fungerade samarbetet mellan de internationella planerarna väl och arbetet var intressant. Men sedan började problemen. De gällde naturligtvis kostnaderna. På det politiska planet fanns det två läger – det ena som stödde Revell och det andra som motarbetade honom.

Man blev tvungen att drastiskt skära ned kostnaderna för att rädda projektet. Revell fick inte det stöd han då hade behövt. Senare kom det fram att taktikspelet berodde på det politiska trycket inför stundande val. Detta krossade Revells tro på denna typ av positivt samarbete, som han hade arbetat för.

Revell använde alla sina krafter att ro bygget i land. Den sista bilden av honom är tagen vid byggplatsen och han fick aldrig se sitt verk slutfört. Han dog i sitt hemland år 1964, endast 54 år gammal.

Stadshusets konstruktion

Toronto stadshus består av fyra huvudelement: medborgarplatsen, fullmäktigesalen, podiet och två kontorstorn. Framför stadshuset finns en bassäng med tre gjutna betongbalkar över. På vintern används bassängen som skridskobana och den belyses med lampor placerade på undre sidan av bågarna.

revel13

Bassängen i medborgarplatsen

Viljo Revell och Henry Moore var personliga vänner och Revell ansåg att en byggnad är fulländad endast med en skulptur av Henry Moore, som kronan på verket. Revell hade medverkat till att en 16 meter hög bronsskulptur av Henry Moore, The Archer, placerades framför stadshuset.

Henry Moore hade gjort samma skulptur i en mindre version i marmor och denna skaffade Marie-Louise och Gunnar Didrichsen till museet. På dettta sätt uppstod synergin mellan Viljo Revell och Henry Moore i Finland och Kanada och markerar den uppskattning Didrichsens kände för Revell.

revel14

Henry Moore, The Archer