top of page

MARIE-LOUISE OCH GUNNAR DIDRICHSEN

Marie-Louise Hampusdotter Granfelt föddes som den andra dottern till Hampus Granfelt och Hanna (f. Henriksson) i Helsingfors 19.2.1913. Pappa Hampus var läkare och familjen flyttade ofta till olika orter i Finland. Marie-Louise studerade vid Svenska Handelshögskolan och var anställd som kontorschef för Hortus Oy Ab.

Gunnar Didrichsen föddes i Köpenhamn 9.9.1903. Hans far var skeppsredare och sände sin son på affärsresa till Finland första gången 1927. Tre månader senare grundade Gunnar ett importföretag, Transmeri Oy Ab, och beslöt att stanna i landet. Importföretagets första produkt var råttgift, som hade varierande effekt, men det inbringade i varje fall tillräckligt med inkomster för att verksamheten kunde utvidgas till mer pålitliga produkter.   

EN DANSK-FINSK FAMILJ

Marie-Louise och Gunnar träffades första gången via gemensamma bekanta på självständighetsdagen 1938 på operetten Axel i sjunde himlen. Marie-Louise och Gunnar fattade genast tycke för varandra och gick flitigt på dans. De gifte sig redan efter några månaders intensivt sällskapande, i april 1939. Det nygifta paret bosatte sig på Södra Kajen i huset bredvid Palace. Då byggnaden skadades i bombningarna under kriget, flyttade de till Havsgatan 1 i Brunnsparken. De fick fyra barn; Jon 1945, Hans 1949, Peter 1950 och Ann Marie 1953.

ETT GEMENSAMT INTRESSE FÖR KONST

Marie-Louise och Gunnar var intresserade av all sorts kultur och konst och började samla konst tillsammans. Det första gemensamma inköpet var Pekka Halonens Måltid (1899) år 1942. Transmeris växande framgångar garanterade familjen en ekonomiskt trygg tillvaro, möjlighet att köpa konst, att resa och att slutligen bygga ett eget hem på Granö.

Inspirationen till Villa Didrichsen kom från parets gemensamma vänner Maire och Harry Gullichsens Villa Mairea i Norrmark. Didrichsens bad Alvar Aalto att rita ett hem för dem i samma anda. Aalto var dock upptagen med andra projekt och rekommenderade arkitekt Viljo Revell för uppdraget med konstaterandet att ”han är den enda som klarar av det på samma nivå som jag”.

Villa Didrichsens museiflygel öppnades för allmänheten i september 1965. Hedersgäster på invigningen var president Urho Kekkonen med fru Sylvi. Öppningen av Didrichsens konstmuseum var en stor händelse i Helsingfors konstliv; museer och gallerier fanns inte i samma utsträckning som i dag. Marie-Louise ansvarade för museets öppethållning och utställningsprogram.

På 1980-talet började Marie-Louises hälsa svikta och hon gick bort 1988. Hon hade önskat att bli begravd på en lugn plats med havsutsikt och solnedgång. Marie-Louise hade skaffat ett gravmonument i förväg för ändamålet, Arvo Siikamäkis Tom grav, som placerades i sluttningen mot havet. Gunnar dog 1992 och hans urna lades bredvid Marie-Louises i graven.

Tyhjä_hauta_kuva_Maria_Didrichsen__sma

Arvo Siikamäki: Tom grav
Foto: Maria Didrichsen

bottom of page