fbpx

/ Donation i miljonklass till Didrichsens konstmuseum

MEDDELANDE
6.11.2019

Donation i miljonklass

Didrichsens konstmuseum / Rauno Träskelin

På Didrichsens konststiftelses vägnar vill jag informera att stiftelsen mottagit en mycket betydande donation i miljonklass av en privatperson. Donatorn förutsätter att medlen fogas till stiftelsens placeringsportfölj. Med de erhållna medlens avkastning kan stiftelsen ytterligare förbättra och säkerställa museierfarenheten för alla även i framtiden. Donationen vittnar om ett stort förtroende för stiftelsen och Didrichsens konstmuseums verksamhet.

”En donation i denna storleksklass är i vårt lands kulturkretsar ytterst sällsynt. Den sporrar oss till att fortsätta med museets framgångsrika och målmedvetna verksamhet”, konstaterar museidirektör Peter Didrichsen och fortsätter: ”Stiftelsens styrelse vill tacka donatorn med det varmaste, som på egen begäran vill förbli anonym.

På uppdrag av stiftelsens styrelse

FD Anna-Maria Wiljanen
stiftelsens styrelseordförande