DIDRICHSENS KONSTMUSEUMS

PERSONAL

MUSEETS PERSONAL

Maria Didrichsen
Museidirektör
maria.didrichsen(at)didrichsenmuseum.fi
Tel. 010 2193 973, 040 552 1000

Otto Selén
Intendent
samlingar, utlåning, utställningar, fastighet
otto.selen(at)didrichsenmuseum.fi
tel. 010 2193 971, 050 572 2573

Maria Hietala

Kundserviceansvarig

guidebokningar, evenemang, museishop, museets vänner

maria.hietala(at)didrichsenmuseum.fi

tel. 010 2193 970

Iiris Markkola
Amanuens
kommunikation, projekt, utställningar, evenemang
iiris.markkola(at)didrichsenmuseum.fi
tel. 010 2193 972

Susanna Lehtinen

Amanuens

kommunikation, projekt, utställningar, evenemang

susanna.lehtinen(at)didrichsenmuseum.fi

tel. 010 2193 976

DIDRICHSENS KONSTSTIFTELSES STYRELSE

Anna-Maria Wiljanen

Stiftelsens styrelseordförande

Jan Förster

Styrelsemedlem

Henry Wiklund

Styrelsemedlem

Ann Marie DidrichsenStyrelsemedlem

Peter Didrichsen

Styrelsemedlem

Maria Didrichsen

Styrelsens sekreterare

Jarno Peltonen

Hedersordförande

Hallitus.jpg

Från vänster: Jan Förster, Maria Didrichsen, Ann Marie Didrichsen, Henry Wiklund, Anna-Maria Wiljanen, Peter Didrichsen