CORONA-INFO

Foto: Titus Verhe

RIKTLINJER FÖR ETT TRYGGT MUSEIBESÖK

  • Vi förutsätter att alla över 12-åringar använder ansiktsmask i museets utrymmen.

  • Kom ihåg att hålla säkerhetsavstånd till övriga besökare och personal.

  • Det finns handdesinfektionsmedel i toaletterna och vid kassan.

  • Betala helst med kort.

  • Om du har förkylningssymtom, flytta fram ditt besök.

  • Vi fäster speciell vikt vid museets renlighet och hygien.

  • Museets personal använder ansiktsmask eller visir.

  • Museets väktare övervakar besökarmängderna både vid ytterdörren och i utställningsutrymmena.