KUUTTI LAVONEN

1.2.–23.8.2020

TID OCH EVIGHET
1.2.–23.8.2020

Kuutti Lavonens 60-årsjubileumsutställning visar hans färskaste produktion samt tidigare verk som har varit viktiga för honom. Utställningen binder samman kultur- och konsthistoria, det personliga och det upplevda. Renässansens och barockens bildteman som bygger på det klassiska och kristna kulturarvet återspeglas och omtolkas i Lavonens produktion. I sina psykologiskt djuplodande verk speglar konstnären sig själv och det omedelbara i relation till tradition och kontinuitet. I utställningen ingår grafik, målningar och teckningar. Tekniskt är Lavonen en mångsidig konstnär, men kärnan och grunden i hans konstnärliga arbete utgörs av det tecknade. Utställningsverken kommer från offentliga och privata samlingar i Finland, konstnären och Didrichsens konstmuseums samling.

 

SE VIDEON