top of page

MEDIA | PRESS

MEDIABANK

Mediabank på adressen:

https://www.didrichsenmediabank.com/

Lösenord: didrichsen2023

Maria _ Peter Didrichsen(1).jpg

Maria och Peter Didrichsen
Foto: Iiris Markkola / Didrichsens konstmuseum 

MARIA DIDRICHSEN NY MUSEIDIREKTÖR

Peter Didrichsen, som lett Didrichsens konstmuseum sedan 1992, avslutade sitt chefskap den 31 mars 2020. Styrelsen för Didrichsens konstmuseums stiftelse har utnämnt intendent Maria Didrichsen till museidirektör från och med den 1 april 2020. Maria Didrichsen är den tredje direktören under museets 55-åriga historia. Under åren 1965–1992 leddes museet av Peter Didrichsens far, konststiftelsens och museets grundare Gunnar Didrichsen.

bottom of page