fbpx

/ Media

Mediabank på adressen:

https://www.didrichsenmediabank.com/

Lösen: didrichsen2020


MEDDELANDE 15.1.2020

En tecknare i tiden: Kuutti LavonenTid och evighet på Didrichsens 1.2–3.5.2020

Utställningen, som öppnar i Didrichsens konstmuseum den 1 februari, samlar Kuutti Lavonens färskaste produktion samt ett antal tidigare verk från hans långa karriär.

Kuutti Lavonen: Ängel 2004, färgpenna på papper, Didrichsens konstmuseum Foto: Jussi Pakkala

Nya konstverk

Konst blir viktig när den ger en upplevelse. Man behöver inte förstå konsten, utan det gäller att uppleva den. När konsten omvandlas till en upplevelse, blir den förstådd. – Kuutti Lavonen

I utställningen Kuutti Lavonen – Tid och evighet på Didrichsens konstmuseum visas ny produktion av Lavonen, som fyller 60 år i februari. I visningen ingår även tidigare verk som haft stor betydelse för konstnären. Helheten, som består av grafik, målningar och teckningar, betonar nya konstverk från 2000-talet. Den äldre produktionen som hänvisar till konstnärens långa karriär, består av ett antal konstverk från 1980- och 1990-talet. En stor del av utställningens verk har färdigställts för utställningen under åren 2019 och 2020 och har inte visats tidigare.

Arbetsgruppen för utställningen har bestått av Kuutti Lavonen och Didrichsens konstmuseum. Konstverken har lånats från Kuopio konstmuseum, Esbo moderna konstmuseum EMMA, Kervo konstmuseum, S:t Michels domkyrkoförsamling, ett flertal privatpersoner och konstnären själv. En del av verken kommer från Didrichsens konstmuseums samling.

 

Konsthistoriska hänvisningar

 Tiden går bakåt lika kraftigt som den går framåt. Vi lever i det oändliga och eviga. I varje ögonblick löper det förflutna bakåt från detta ögonblick för att skapa det eviga. – Kuutti Lavonen

Utställningens namn Tid och evighet handlar om centrala teman för Kuutti Lavonens konst. Lavonen är en historiemedveten konstnär, och hans produktion genomsyras av en tidsbunden spänning. I Lavonens bildspråk finns hänvisningar till konsthistorien och den flerskiktade bildkulturen, men samtidigt har det en stark koppling till nuet och till konstnärens omedelbara upplevelser. De karaktäristiska ansiktsbilderna kan samtidigt ses som konsthistoriska hänvisningar och som porträtt på människor som konstnären mött och vilkas ansiktsdrag sparats i hans visuella minne. Bilderna har uppkommit vid olika tidpunkter, men genom deras personliga karaktär flätas de samman till en del av konstnärens reseberättelse. Under de senaste åren har Lavonen särskilt intresserat sig för barockkonst. Barockens mänskliga, kroppsliga och känslostarka människobild tilltalar honom. Den tillåter psykologisering – och kanske till och med lockar den till tolkningar. Bildteman som bygger på det klassiska och kristna kulturarvet återspeglas och omtolkas i Lavonens produktion.

Att leva i tiden betyder samtidigt att vara underkastad begränsningar. Avståendets och förgänglighetens tema är kontinuerligt närvarande i Lavonens konstverk. Konsten och skapandet av konst ger tröst som bygger på konstens förmåga att överskrida det omedelbara och ögonblickliga.

Livet är ett mysterium, hela varats närvaro är ett mysterium. Vi gör ett kort besök här i det eviga och oändliga. Vår dödlighet bildar grunden för vår skönhetsupplevelse. Varje bild är ett vanitas-motiv, en färd mellan en ny födelse och en avfärd.

– Kuutti Lavonen

 

Allt återvänder till teckningen

Att teckna är det mest kännetecknande uttrycket för Lavonen, som är utbildad konstgrafiker. Konstnärens karaktäristiska formspråk leder betraktaren in i utställningen Tid och evighet. Ibland har den tecknande handen, som ledsagar oss från konstverk till konstverk, hittat formen som en målmedveten linje, ibland som ett antal skenbart trevande streck.  Lavonen lämnar gärna ”sådant som inte är alldeles klart” i sina konstverk. Då kallar bilderna betraktarens fantasi att komplettera och tolka. Teckning är utgångspunkten också när Lavonen målar.

Lavonen tar fram sina grafiska arbeten i samarbete med professionella tryckare. Litografierna i utställningen har tryckts av Helsingin Kivipaino i Helsingfors, metallgrafiken har förfärdigats i Taller Gravura de Grabado i Malaga och i Edi Grafica R2B2 i Florens och serigrafierna har framställts i Atelier Arcay i Paris. 

 

Utställningspublikation: Kuutti Lavonen – Tid och evighet

I anslutning till utställningen utkommer utställningspublikationen Kuutti LavonenTid och evighet, som producerats av Didrichsens konstmuseum. FD, professor Ville Lukkarinen står för sakkunnigartikeln.

Kuutti Lavonen (f. 1960) bor och arbetar i Helsingfors. Han är utbildad konstgrafiker från Finlands konstakademis skola år 1984. Lavonen höll sin första privatutställning år 1981 och har medverkat i internationella och inhemska grupputställningar sedan 1978. Lavonen verkade som professor i konstgrafik vid Bildkonstakademin åren 1999–2003. Bland konstnärens offentliga verk återfinns läktarmålningarna (2006–09) i Sankt Olovs kyrka i Tyrvis och målningarna (2014–15) till triptyken vid altaret i Pauluskyrkan i Tartu, som ritats av Eliel Saarinen. Lavonen har verkat som konstskribent sedan år 1981, och han har också gett ut diktböcker och illustrerat publikationer. För närvarande förbereder Lavonen en avhandling om barockmålaren Bernardo Cavallino vid Lapplands universitet.

 

För medier:

Kontakt och intervjubokningar med Kuutti Lavonen:
Maria Didrichsen, Didrichsens konstmuseum, tfn 040 552 1000, maria@didrichsenmuseum.fi 

Fotografier: https://www.didrichsenmediabank.com/, lösenord: didrichsen2020

Under Kuutti Lavonens utställning ordnas konstnärsträffar. Datumen meddelas senare.

 

Konserter på Didrichsens våren 2020

 

Pekka Toivanen-jazztrio
onsdag 18.3.2020 kl. 18

Västra Helsingfors musikinstitut
onsdag 22.4.2020 kl. 18

 

Utställningar

 1.2–3.5.2020, tis–sön 11–18
Kuutti Lavonen – Tid och evighet

20.5–16.8.2020, tis–sön 11–18
Björn Weckström – Människa, maskin och smycke

Kuutti Lavonen och Björn Weckström, inträdesbiljetter
14/12 €
Fritt inträde för personer under 18 år och över 75 år samt med Museikortet

5.9.2020–31.1.2021, tis 10–18, ons–tor 10–20, fre–sön 10–18
Vincent van Gogh – Vägen till konstnär 

Vincent van Gogh, inträdesbiljetter
16/14 €
Fritt inträde för personer under 18 år samt med Museikortet

Skulpturparken är alltid öppen
Fritt inträde till skulpturparken

Didrichsens konstmuseum

Adress: Granviksgränden 1, Helsingfors
Kontaktinformation: office@didrichsenmuseum.fi, tfn 010 2193 970
Trafikförbindelser: Buss 510 och 552, t.ex. från Munksnäs (Munksnäsplatsen) eller Otnäs (Aalto-universitetets metrostation).

Webbplats: www.didrichsenmuseum.fi
Facebook: DidrichsenArtMuseum
Twitter: DidMuseum
Instagram: instagram.com/didrichsenartmuseum