/ Media

31.1.2018
Fritt för publicering

Ahti och Maija Lavonens konst på Didrichsens

I samklang visar konstnärsparets produktion tillsammans efter en paus på nästan 60 år

Välkommen på pressvisning torsdag 8.2. kl. 11 – konstnären Maija Lavonen närvarar

Utställningen om Ahti och Maija Lavonen samlar två självständiga konstnärers produktion, som representerar olika medier och olika tidsperioder, i samma utställningsutrymme. På utställningen visas Ahti Lavonens informalistiska målningar, skulpturer och grafik från 1950- och 60-talen, samt Maija Lavonens experimenterande textilkonst från senare årtionden, bl.a. ryor och verk utförda i ljusfiberteknik. Maija Lavonens senaste verk är från åren 20162017.

  

T.v. Ahti Lavonen, Mercurio III, 1965, Sara Hildéns konstmuseum; t.h. Maija Lavonen, Himlen gråter, 2017, privatsamling.

Ahti Lavonen (1928–1970) var en central figur i det finländska måleriet under 1960-talet: en modig experimentalist och involverad aktör, som aktivt följde med både det inhemska och internationella konstfältet och inte räddes att offentligt presentera det han tillägnat sig. Lavonens internationella anknytning och typiska fokusering på material skiljde honom från andra samtida finska modernister.

Ahti Lavonen fick Statens konstpris år 1965 och Pro Finlandia -priset år 1969. Hans förtida död 1970 bröt den målmedvetna konstnärskarriären när den var på toppen.

Utgångspunkterna för Maija Lavonens (1931–) konstnärskarriär finns i den textila konstens materialkunskap och hantverket. Studierna, arbetet, utställningarna och beställningsarbetena bildar en sammanlänkad kedja, som sträcker sig över sex årtionden. Maija Lavonens material- och teknikval karaktäriseras av ett fördomsfritt nytänkande inom textilkonst, samt en god kontextuell förståelse. De till sitt uttryck enkla verken anknyter starkt till naturen.

Lavonens senaste verk, såsom Himlen gråter, är ett ställningstagande. ”Idag har vi kommit till ett skede, där oron över att vi rubbar naturens balans är allmänt känd, men varför gör ingen något för att stoppa detta kortsiktiga tänkande?” begrundar Maija Lavonen.

Maija Lavonen har gjort ett flertal offentliga verk bl.a. till Riksdagshuset, Finlands Bank, Nationaloperan, olika ministerier och kyrkor, samt till kontors- och kulturbyggnader. Hon har fått Konstindustrins statspris år 1981, samt Pro Finlandia och kyrkans Engel-pris år 1992. År 1996 valdes Maija Lavonen till årets textilkonstnär.

I samklang

Utgångspunkten för utställningen är konstnärsparets gemensamma konstbegrepp: intresset för materialet, rummet, stämningen och andligheten. På utställningen visas Ahti Lavonens målningar, grafik och skulpturer, samt Maija Lavonens ryor, ljusfiberverk och kyrkotextiler. Dessutom visas illustrerade bokpärmar, som Ahti Lavonen formgivit för förlaget Otava.

Från konstnärsparets första, spontant organiserade, samutställning i Kemi visas två akvareller: Ahti Lavonens Kväll vid Karasjoki och Maija Lavonens Vy från Russenes i Norge. Didrichsens utställning under våren 2018 är alltså på sätt och vis parets andra samutställning. Paret Didrichsen lärde känna Ahti Lavonen år 1965 och köpte fyra målningar av honom, varav tre ingår i utställningen.

Utställningens arbetsgrupp består av Maija Lavonen och Didrichsens konstmuseum.

 

Till medier

Pressvisning på Didrichsens konstmuseum torsdag 8.2. kl. 11. Konstnären Maija Lavonen närvarar.

Anmälningar, kontakt och intervjuförfrågningar: Maria Didrichsen, Didrichsens konstmuseum, tel. 040 552 1000, maria(a)didrichsenmuseum.fi

Fotografier: http://holvi.artstudio.fi/didrichsen (användare: didrichsen, lösenord: pressi)