fbpx

/ Media

27.8.2019

Det bästa målarland på jorden – konstnärsliv i Önningeby på Åland och vid Tusby träsk på Didrichsens 13.9.2019 – 19.1.2020

Hanna Rönnberg: Mäkimaisema / Backsluttning / Hillside Landscape 1889, Ahvenanmaan taidemuseo / Ålands konstmuseum / The Åland Islands Art Museum. Photo: Robert Jansson

Höstens utställning på Didrichsens konstmuseum riktar blicken på två finska konstnärssamfund kring sekelskiftet 1900. På utställningen visas verk av bl.a. Victor Westerholm, Elin Danielson-Gambogi, Hanna Rönnberg, Pekka Halonen och Venny Soldan-Brofeldt.

Konstnärskolonier i Europa

Utställningens konstnärssammanslutningar, Önningeby konstnärskoloni på Åland och koncentrationen av konstnärshem kring Tusby träsk, var båda ett uttryck för tendensen bland konstnärer att bilda kolonier, ett fenomen som tilltog på 1800-talet. Fenomenet började i Frankrike på 1830-talet och blev internationellt på 1870-talet. Konstnärer som avvek från den akademiska traditionen sökte sig i stora skaror till platser som Barbizon i Frankrike, St. Ives i England och Skagen i Danmark för att måla. Platserna erbjöd utmärkta möjligheter särskilt för friluftsmåleri. Kolonin skapade också en socialt intressant miljö för arbetet. Bland de europeiska konstnärskolonierna fanns både säsongbetonade konstnärskolonier och platser som erbjöd mera permanenta boendegemenskaper.

Konstnärskolonin i Önningeby

Konstnärskolonin i Önningeby på Åland föddes på initiativ av Victor Westerholm, och den var som mest aktiv somrarna 1886–1892. Önningeby är den enda egentliga konstnärskolonin i Finland. De kvinnliga konstnärernas antal var hela tiden stort, och kvinnorna spelade en aktiv roll inom kolonin. Konstnärerna i Önningeby arbetade växelvis självständigt och växelvis tillsammans, och bland konstnärerna fanns också flera som bildade lärar-elevförhållanden. Det sociala livet inom kolonin var livligt även utanför det egentliga arbetet, och konstnärerna samverkade också med den lokala befolkningen. Bland andra Fredrik Ahlstedt, Elin Danielson-Gambogi, Hanna Rönnberg, Dora Wahlroos och den rikssvenske J. A. G. Acke arbetade här.

Konstnärssamfundet vid Tusby träsk

Det internationella gemenskapsfenomenet har också spelat en roll för konstnärssamfundet i Tusby, men den hade på många sätt en annorlunda utgångspunkt än konstnärskolonin på Åland. Kring Tusby träsk uppstod en koncentration av hem för kulturfolk med likadan politisk syn. Önskan var att få bo i naturskön miljö, men ändå nära Helsingfors. Familjerna kring Tusby träsk förenades av ungfinska ideal, vänskaps- och släktskapsband samt längtan till landsbygden för ett enklare liv som motsvarade deras ideal.

I Arts & Crafts– rörelsens anda stod invånarna så långt det var möjligt själva för arkitektur och inredning. De första som slog sig ner vid Tusby träsk var Juhani Aho och Venny Soldan-Brofeldt år 1897. Efter ytterligare några år blev Eero och Saimi Järnefelts, Pekka och Maija Halonens, J. H. Erkkos samt Jean och Aino Sibelius hem färdiga.

Miljö, vänskap och hem i bild

Utställningen Det bästa målarland på jorden presenterar ett urval verk av konstnärer från Önningeby och Tusby träsk. Landskapsbilderna spelar en viktig roll för båda grupperna av konstnärer. Konstnärerna i Tusby utvidgar landskapsmotivet till bilder av hemtrevlig atmosfär, av hemmiljön och trädgården. Porträtten av konstnärskollegerna leder in på utställningens andra tema, personrelationerna och nätverken i kolonin och i det vidare kulturfältet. Av utställningens konstnärer har J. A. G. Acke, Fredrik Ahlstedt, Elin Danielson-Gambogi, Christian Krohg, Elin Alfhild Nordlund, Hanna Rönnberg, Eva Topelius-Acke, Dora Wahlroos, Anna Wengberg, Victor Westerholm och Edvard Westman målat i Önningeby, medan Pekka Halonen, Eero Järnefelt och Venny Soldan-Brofeldt hörde till kretsen kring Tusby träsk. Sammanlagt presenteras 46 verk.

Utställningens verk har lånats från finska musei-, stiftelse- och privatsamlingar, dessutom visas verk ur Didrichsens konstmuseums samling.

Arbetsgruppen för utställningen har bestått av personalen på Didrichsens konstmusem. Utställningens kurator är konststiftelsens ordförande FD Anna-Maria Wiljanen. En föreläsningsserie som fördjupar utställningens teman ordnas på Didrichsens konstmuseum 25.9−13.11.2019.

Kinesiska gravfynd – förnyad utställning av föremålssamlingen i Didrichsens konstmuseum

Didrichsens konstmuseums utställning av kinesiska föremål har förnyats och öppnas för allmänheten i museets nedre våning 13.9.2019. De viktigaste föremålen består av gravfynd från Shang- (1600–1046 f.Kr), Zhou- (1046–256 f.Kr), Han- (206 f.Kr. – 220 e.Kr.) och Tang-dynastierna (618–907). Utställningssalens illustrationer har gjorts av Ella Brigatti.

För medierna

Kontakt:
Maria Didrichsen, Didrichsens konstmuseum, tfn 040 552 1000, maria@didrichsenmuseum.fi

Fotografier: http://holvi.artstudio.fi/didrichsen (användarnamn: didrichsen, lösenord: pressi)

Utställningar
13.9.2019–19.1.2020

Det bästa målarland på jorden − konstnärsliv i Önningeby och vid Tusby träsk
13.9.2019–
Kinesiska gravfynd − pärlor ur Didrichsens samling
21.9.2018–
Musik och dans i den prekolumbianska konsten

Föreläsningsserie 25.9–13.11.2019
Inträde med inträdesbiljetten till museet. Föreläsningarna börjar kl. 18.00 och tar ca 1 timme. Föreläsningsspråket är finska, diskussion på finska och svenska.
ons 25.9. Julia Donner: Puutarha – koti ja ympäristö Tuusulanjärven taiteilijayhteisön arjessa
to 3.10. Anna-Maria Wiljanen: Matriarkasta muusaan – naisten moninaiset roolit ja verkostojen vaikutus Önningebyn taiteilijasiirtokunnassa ja Tuusulanjärven taiteilijayhteisössä
ons 16.10. Virve Heininen: Elin Danielson-Gambogi – arkipäivän oivaltava kuvaaja
ons 23.10. Anna-Maria Wiljanen: Önningeby-kuvaston peruspilarit – lehmiä koivuhaassa ja saaristolaiselämää
ons 13.11. Virve Heininen: Victor Westerholm – taide ja ystävyys