top of page

COLLECTION HIGHLIGHTS

DIDRICHSENS KONSTMUSEUMS SAMLING

FORNKULTURER

ASIEN, MELLANÖSTERN OCH PERSIEN

De största helheterna i Didrichsens österländska samlingar består av kinesiska och persiska artefakter. Samlingen inkluderar även enstaka pjäser från bl.a. Thailand, Egypten, Oceanien och Indien.

PREKOLUMBIANSKA KULTURER

Med prekolumbiansk konst avses föremål från högkulturerna i Mexiko, Centralamerika och Anderna  under tiden 2000 f.Kr – 1500 e.Kr. Den helhet av prekolumbianska pjäser som Marie-Louise och Gunnar Didrichsenin samlade, är den enda offentliga samlingen av prekolumbianska kulturer i Finland.

Samlingarna är inte permanent utställda. Ett urval verk ur samlingarna visas i varierande sammansättningar.

MUINAISKOKOELMAT
bottom of page