/ Didrichsens Pro Arte utmärkelse till Karoliina Hellberg

Karoliina Hellberg: Orange Room, 2018

Karoliina Hellberg är Didrichsens konstmuseums Pro Arte-konstnär 2018. Utmärkelsen omfattar ett stipendium, införskaffandet av ett av pristagarens konstverk till museets samlingar samt en utställning på Didrichsens konstmuseum med tillhörande utställningspublikation. Hellbergs utställning visas på Didrichsens konstmuseum 25.1–5.5.2019.