fbpx

/ Nätutställning

Didrichsens konstmuseum erhöll våren 2017 en betydande konstdonation. Arvingarna till museets grundare Marie-Louise och Gunnar Didrichsen donerade 116 verk från dödsboet till stiftelsen. Av de donerade verken har museet gjort en nätutställning.

Läs mera om konstdonationen i pressmeddelandet från 10.5.2017.

Akseli Gallen-Kallela (1865-1931): Pilvitornit / Moln / Clouds, 1904, öljy / olja / oil. Kuva / foto / photo: Jussi Pakkala.

Pentti Lumikangas (1926-2005): Odottajat / De väntande / Those waiting, 1964, akvatinta, kuivaneula / akvatint, torrnål / aquatint, drypoint. Kuva / foto / photo: Jussi Pakkala.

Henry Moore (1898-1986): Three piece reclining figure: Draped, 1975, pronssi / brons / bronze. Kuva / foto / photo: Jussi Pakkala.

Arkitekten för Villa Didrichsen, Viljo Revell, föreslog att paret Didrichsens skulle skaffa en skulptur av Henry Moore för att komplettera den arkitektoniska helheten. Tack vare bekantskapen med Henry Moore skapades en unik skulptursamling av hans verk som är den mest omfattande i Europa utanför England. Henry Moores utställningar har arrangerats på Didrichsens åren 1977, 1987 och 2008. Three Piece Reclining Figure: Draped  köptes av konstnären 1976 och den har blivit ett emblematiskt blickfång i Villa Didrichsens vardagsrum.

Helene Schjerfbeck (1862-1946): Kalifornialainen / Kaliforniskan / The Californian lady, 1934, öljy / olja / oil. Kuva / foto / photo: Jussi Pakkala.

Helene Schjerfbeck gjorde en serie verk av Kaliforniskan under åren 1919 – 1934. Som modell satt släktingen Ulla Baarman. Verket är typiskt för Schjerfbeck – modernistisk och reducerad, samtidigt som dess mogna och pregnanta färgskala får en framträdande roll.

Didrichsens började sitt konstsamlande med den finska guldåldern som tyngdpunkt. På 1950-talet väcktes deras intresse för Helene Schjerfbeck som följdes av ett växande intresse även för yngre finländska konstnärer.

Salvador Dalí ( 1904-1989): Saint-Jaques de Compostelle, 1958, litografia / litografi / lithograph. Kuva / foto / photo: Jussi Pakkala.

Carl-Henning Pedersen (1913-2007): Keltainen palmu / Gul palme / Yellow palm tree, 1952, öljy / olja / oil. Kuva / foto / photo: Jussi Pakkala.

Gunnar Didrichsen följde aktivt med konstströmningarna i sitt hemland Danmark. Besöken till konstmuseet Louisiana väckte hans intresse för dansk avantgarde och speciellt för Cobra-gruppen, vars inflytande på 1940- och 1950-talet var starkt. Utgångspunkterna för gruppens uttryck var att verka mot traditioner och strikta former genom att framhäva spontanitet och individualism. Carl-Henning Pedersen som hörde till Cobra-gruppen var en av gruppens bärande krafter. Hans utställning arrangerades på Didrichsens år 1968.

Ahti Lavonen (1928-1970): Plastinen musta muoto / Plastisk svart form / Plastic black form, 1969, piirustus / teckning / drawing. Kuva / foto / photo: Jussi Pakkala.

Ahti Lavonen var en central figur i det finländska måleriet under 1960-talet: en modig experimentalist och involverad aktör, som aktivt följde med både det inhemska och internationella konstfältet. Han var en av de tidiga informalisterna i Finland. I slutet av 1960-talet experimenterade Lavonen med plastiska former. Verket Plastisk svart form är ett gott exempel på den tidsperiodens uttryck. Didrichsens brevväxlade aktivt med Lavonen och köpte verk av honom. 2018 arrangerar Didrichsens en utställning om Maija och Ahti Lavonen.