top of page

COLLECTION HIGHLIGHTS

DIDRICHSENS KONSTMUSEUMS SAMLING

FINLÄNDSK BILDKONST

Paret Didrichsen började sitt konstsamlande på 1940-talet med fokusering på finländsk bildkonst från åren 1880–1910.  Deras första gemensamma anskaffning var Pekka Halonens Måltid (1899), som de köpte 1942.

 

På 1960-talet blev de speciellt intresserade av modernismen. Verk av bl.a. Pekka Halonen, Helene Schjerfbeck, Reidar Särestöniemi och Laila Pullinen ingår i samlingarna.

Ett urval verk ur samlingarna visas oftast i samband med de varierande utställningarna och ett femtontal skulpturer är permanent placerade i skulpturparken. Med några års mellanrum arrangeras samlingsutställningar.


 

Foto: Jussi Pakkala om inte annat anges

SUOM KUVATAIDE

HELENE SCHJERFBECK

 

Gunnar och Marie-Louise Didrichsen köpte sitt första konstverk av Helene Schjerfbeck 1962. Totalt består Schjerfbecks samling av 19 verk. Samlingen inkluderar flera betydelsefulla alster speciellt från hennes senare period.

 

Personskildringarna spelar en central roll i konstnärens produktion – i dem konkretiseras en strävan efter förenkling och en avskalad skildring.  De modernistiska porträtten eftersträvar inte likhet med modellen utan de reflekterar konstnärens upplevelse av ljus, form och färg, utan hänsyn till detaljer. Schjerfbeck tog intryck förutom av den västerländska modernismen även av japonismen.

REIDAR SÄRESTÖNIEMI

 

Lappland och bildkonsten förenade Reidar Särestöniemi och Didrichsens familj. Didrichsens konstmuseums grundare Marie-Louise och Gunnar Didrichsen trivdes i norr, och lät bygga varsin stuga i Lappland. Första gången Didrichsens besökte Särestöniemis ateljé i Särestö i Kittilä var i slutet på 1960-talet. Besöket växte till en fast vänskap som fortsatte ända till konstnärens död 1981. Kontakten till Didrichsens konstmuseum och stödet han fick av paret Didrichsen hade stor betydelse för Särestöniemi, och enbart under 1970-talet arrangerades fyra utställningar av konstnärens produktion i museet.

TYKO SALLINEN OCH NOVEMBERGRUPPEN

Den tidiga finländska expressionismen har en central betydelse i Didrichsens samling. Samlingen inkluderar verk av såväl Tyko Sallinen, Jalmari Ruokokoski, som Alvar Cawén och Marcus Collin. Gunnar och Marie-Louise Didrichsen köpte det första verket av Sallinen på 1950-talet, strax efter konstnärens död. Samlingen omfattar nio målningar av Sallinen, av vilka många tidsmässigt infaller under konstnärens brytningsperiod efter medlet av 1910-talet.