VINCENT VAN GOGH

Tie taiteilijaksi | Vägen till konstnär | Becoming Van Gogh
5.9.2020 – 31.1.2021

TEOKSET | KONSTVERK | ARTWORKS

Puutarhan nurkka / Hörna i trädgården / Corner of a garden

1881, Etten

lyijykynä, mustaliitu, muste, harmaa ja ruskea laveeraus ja guassi paperille /
blyerts, svartkrita, bläck, grå och brun lavering och gouache på papper /
pencil, black chalk, ink, grey and brown wash and opaque watercolour on paper
 

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands 

Willemina Jacoban muotokuva / Porträ av Willemina Jacoba / Portrait of Willemina Jacoba (Willemien)

1881, Etten
 

lyijykynä ja hiili paperille / blyerts och kol på papper / pencil and charcoal on paper

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Tuulimyllyjä Dordrechtissa / Väderkvarnar vid Dordrecht / Windmills at Dordrecht

1881, Dordrecht

 

lyijykynä, liitu, muste ja guassi paperille /
blyerts, krita, bläck och gouache på papper / pencil, chalk, ink and opaque watercolour on paper

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Perunoita kuoriva nainen / Kvinna som skalar potatis / Woman peeling potatoes

1881, Etten
 

mustaliitu, harmaa laveeraus, guassi, liitu ja lyijykynä paperille / svartkrita, grå lavering, gouache, krita och blyerts på papper / black chalk, grey wash, opaque watercolour, chalk and pencil on paper

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Pajujen reunustama tie / Väg kantad av pilträd / Road with pollard willows

1881, Etten
 

hiili ja mustaliitu paperille / kol och svartkrita på papper / charcoal and black chalk on paper

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Ompeleva nainen / Syende kvinna / Woman sewing

1881, Etten
 

mustaliitu ja guassi paperille / svartkrita och gouache på papper / black chalk and opaque watercolour on paper

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Luudalla lakaiseva mies / Man med kvast / Man with broom

1881, Etten

mustaliitu, hiili ja guassi paperille / svartkrita, kol och gouache på papper / black chalk, charcoal and opaque watercolour on paper

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Vanha mies tulisijan äärellä / Gammal man vid eldhärd / Old man at the fireside

1881, Etten

mustaliitu, punaruskea ja harmaa laveeraus, liitu ja guassi paperille / svartkrita, rödbrun och grå lavering och gouache på papper / black chalk, reddish brown and grey wash, chalk and opaque watercolour on paper

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Poika ja sirppi / Gosse med skära / Boy with sickle

1881, Etten

mustaliitu, hiili ja guassi paperille / svartkrita, teckningskol och gouache på papper / black chalk, charcoal and opaque watercolour on paper

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Lukeva mies tulisijan äärellä / Läsande man vid eldhärd / Man reading at the fireside

1881, Etten

mustaliitu, hiili, harmaa laveeraus ja guassi paperille / svartkrita, kol, grå lavering och gouache på papper / black chalk, charcoal, grey wash and opaque watercolour on paper

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Imettävä äiti ja lapsi / Ammande mor / Nursing mother with child

1881, Etten

mustaliitu, hiili ja guassi paperille / svartkrita, kol och gouache på papper / black chalk, charcoal and opaque watercolour on paper

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Tyttö tulisijan äärellä / Flicka vid eldhärd / Girl at the fireside

1881, Etten

mustaliitu, hiili, harmaa ja ruskea laveeraus, liitu ja muste paperille / svartkrita, kol, grå och brun lavering, krita och bläck på papper / black chalk, charcoal, grey and brown wash, opaque watercolour, chalk and ink on paper

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Ompeleva nainen / Syende kvinna / Woman sewing

1882, Haag

lyijykynä, liitu, ruskea ja harmaa laveeraus, guassi ja vesiväri paperille / blyerts, krita, brun och grå lavering, gouache och vattenfärg på papper / pencil, chalk, brown and grey wash, opaque and transparent watercolour on paper

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Kahvia jauhava nainen / Kvinna som mal kaffe / Woman grinding coffee

1882, Haag

mustaliitu, muste, guassi ja vesiväri paperille / svartkrita, bläck, gouache och vattenfärg på papper / black chalk, pen and ink, opaque and transparent watercolour on paper

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Sepän paja / Smedja / Forge

1882, Haag

lyijykynä, muste ja guassi paperille / blyerts, bläck och gouache på papper / pencil, ink and opaque watercolour on paper

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Kampelaa kuivataan Scheveningenissä / Flundror torkas i Scheveningen / Dab-drying barn in Scheveningen

1882, Haag

lyijykynä, muste ja guassi paperille / blyerts, bläck och gouache på papper / pencil, ink and opaque watercolour on paper

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Istuva nainen / Sittande kvinna / Woman seated

1882, Haag

lyijykynä, muste ja ruskea laveeraus paperille / blyerts, bläck och brun lavering på papper / pencil, ink, wash on paper

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Istuva nainen / Sittande kvinna / Woman seated

1882, Haag

lyijykynä, muste, seepialaveeraus ja guassi paperille / blyerts, bläck, sepialavering och gouache på papper / pencil, ink, sepia wash and opaque watercolour on paper

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Kirkossa / I kyrkan / In church

1882, Haag

lyijykynä, muste, guassi ja vesiväri paperille / blyerts, bläck, gouache och vattenfärg på papper / pencil, ink, opaque and transparent watercolour on paper

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Työmies ruokatauolla / Arbetare på matpaus / Workman on his meal interval

1882, Haag

lyijykynä, muste ja guassi paperille / blyerts, bläck och gouache på papper / pencil, ink and opaque watercolour on paper

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Istuva vanha kalastaja / Sittande gammal fiskare / Old fisherman seated

1883, Haag

lyijykynä, muste, seepialaveeraus, litografialiitu ja guassi paperille / blyerts, bläck, sepialavering, litografisk krita och gouache på papper / pencil, ink, sepia wash, lithographic crayon and opaque watercolour on paper

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Lukeva vanha mies / Läsande gammal man / Old man reading

1882, Haag

lyijykynä paperille / blyerts på papper / pencil on paper

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Mies side silmällään / Man med bindel för ögat / Head of a man with an eye-bandage

1882, Haag

lyijykynä, litografialiitu, harmaa laveeraus ja muste paperille / blyerts, litografisk krita, grå lavering och bläck på papper / pencil, lithographic crayon, grey wash and ink on paper

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Sadehattupäinen kalastaja / Fiskare med sydväst / Head of a fisherman with sou’wester

1883, Haag

lyijykynä, litografialiitu, muste ja guassi paperille / blyerts, litografisk krita, bläck och gouache på papper / pencil, lithographic crayon, ink and opaque watercolour on paper

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Kahvia juova vanha mies / Gammal man som dricker kaffe / Old man drinking coffee

1882, Haag

lyijykynä ja litografialiitu paperille / blyerts och litografisk krita på papper / pencil and lithographic crayon on paper

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Istuva nainen / Sittande kvinna / Woman seated

1883, Haag

lyijykynä, harmaa laveeraus, muste ja öljyväri paperille / blyerts, grå lavering, bläck och olja på papper / pencil, grey wash, ink and oil on paper

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Nainen kuolinvuoteellaan / Kvinna på dödsbädden / Woman on her deathbed

1883, Haag

lyijykynä, litografialiitu, muste, öljyväri ja vesiväri paperille / blyerts, litografisk krita, bläck, olja och vattenfärg på papper / pencil, lithographic crayon, ink, oil and watercolour on paper

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Äiti ja lapsi / Mor och barn / Mother with child

1883, Haag

litografialiitu ja guassi paperille / litografisk krita och gouache på papper / lithographic crayon and opaque watercolour on paper

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Kanoja ruokkiva nainen / Kvinna som matar kycklingar / Woman feeding chickens

1883, Haag

lyijykynä, harmaa laveeraus, muste, öljyväri ja guassi paperille / blyerts, grå lavering, bläck, olja och gouache på papper / pencil, grey wash, ink, oil and opaque watercolour on paper

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Kottikärryjä työntävä nainen / Kvinna med skottkärra / Woman with a wheelbarrow

1883, Haag

mustaliitu, litografialiitu, muste ja guassi paperille / svartkrita, litografisk krita, bläck och gouache på papper / black chalk, lithographic crayon, wash, ink and opaque watercolour on paper

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Perunapelto dyynien takana / Potatisåker bakom dynerna / Potato field behind the dunes

1883, Haag

muste ja guassi paperille / bläck och gouache på papper / ink and opaque watercolour on paper

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Nuenenin reformoitu kirkko / Reformerta kyrkan i Nuenen / The Reformed Church at Nuenen

1884, Nuenen

lyijykynä, muste ja vaaleanruskea laveeraus paperille / blyerts, bläck och ljusbrun lavering på papper / pencil, ink and light brown wash on paper

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Lankaa kehräävä nainen / Kvinna som spinner garn / Woman reeling yarn

1884, Nuenen

muste, mustaliitu, harmaa laveeraus ja guassi paperille / bläck, svartkrita, grå lavering och gouache på papper / ink, black chalk, grey wash and opaque watercolour on paper

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Perunoita kuoriva nainen tulisijan äärellä / Kvinna som skalar potatis vid eldhärd / Woman peeling potatoes at the fireside

1885, Nuenen

mustaliitu paperille / svartkrita på papper / black chalk on paper

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Perunansyöjät / Potatisätarna / The Potato Eaters

1885, Nuenen

litografi / litografi / lithograph

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Kuokkiva maanviljelijä / Bonde med hacka / Peasant with a hoe

1885, Nuenen

mustaliitu paperille / svartkrita på papper / black chalk on paper

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Maalaisnainen heinänteossa / Allmogekvinna som hässjar hö / Peasant woman haying

1885, Nuenen

mustaliitu ja harmaa laveeraus paperille / svartkrita och grå lavering på papper / black chalk and grey wash on paper

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Pataa puhdistava maalaisnainen / Allmogekvinna som rengör en gryta / Peasant woman cleaning a pot

1885, Nuenen

mustaliitu paperille / svartkrita på papper / black chalk on paper

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Niittäjä / Skördeman / Reaper

1885, Nuenen

mustaliitu paperille / svartkrita på papper / black chalk on paper

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Sateinen hautausmaa / Regnig kyrkogård / Graveyard in the rain (Fosse commune)

1886, Pariisi / Paris

lyijykynä, muste, väriliitu ja guassi paperille / blyerts, bläck, färgkrita och gouache på papper / pencil, ink, coloured crayon and opaque watercolour on paper

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Omakuva / Självporträ / Self-portrait

1887, Pariisi / Paris
öljy kartongille / olja på kartong / oil on cardboard

 

Kröller-Müller Museum, Otterlo, the Netherlands

Katu, Auvers-sur-Oise / Gata i Auvers-sur-Oise / Street in Auvers-sur-Oise

1890, Auvers-sur-Oise

öljy kankaalle / olja på duk / oil on canvas

Kansallisgalleria, Ateneumin taidemuseo, Antellin kokoelmat / Finlands Nationalgalleri, Konstmuseet Ateneum, Antells samlingar / Finnish National Gallery, Ateneum Art Museum, Antell collections

MUSEON AUKIOLOAJAT
 

ma 10–18  / ti–pe 10–20 / la–su 10–18
Poikkeusaukioloajat

TILAA UUTISKIRJE

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

YHTEISTYÖKUMPPANIT / PARTNERS

TRANSMERI%20GROUP_edited.jpg
Handelsbanken_cmyk_SYVÄTTY.jpg
TRANSMERI_LOGISTICS_LOGO_käsitellty.jp
BANMARK_syvätty.jpg
miraculos_logo_1 syvätty.jpg
Grano.jpg
HeSa cmyk.jpg
HiltonKalastajabluecmyksyvätty.jpg

DIDRICHSENIN TAIDEMUSEO


Kuusilahdenkuja 1

00340, Helsinki

office(at)didrichsenmuseum.fi

Puh. 010 2193 970  

 

Verkkoviestintä Piaf Digital

©2021 Didrichsenin taidemuseo.