Rökande flicka.jpg

TOVE JANSSON

13.3.–22.8.2021

ATT MÅLA ÄR DET ALLRA VIKTIGASTE

13.3.–22.8.2021

Vårutställningen 2021 på Didrichsens konstmuseum, Att måla är det allra viktigaste, fokuserar på Tove Jansssons karriär som bildkonstnär. Den mångbegåvade Jansson betonade ofta att hon först och främst var konstmålare även om hon också gjorde karriär som författare, illustratör och serieskapare.

Utställningen presenterar Janssons utgångspunkter som konstnär och utvecklingen av hennes konstnärliga uttryck. Vid sidan om Janssons målningar finns verk av samtida konstnärer som hörde till hennes närkrets och som påverkade henne. Utställningens övriga konstnärer är bland andra Janssons studiekamrat Eva Cederström, hennes lärare Sam Vanni, föräldrarna Signe Hammarsten-Jansson och Viktor Jansson samt hennes livspartner Tuulikki Pietilä.

Jansson studerade på 1930-talet på Högre industriella konstskolan i Stockholm och på Finska konstföreningens ritskola i Helsingfors. Hon komplettarade sina studier i Paris. Jansson, som växte upp i en konstnärsfamilj, influerades även av närkretsen och kollegerna, som formade hennes konstuppfattning. Utställningen betonar de mest aktiva tidsperioderna i Janssons karriär som bildkonstnär: fokus ligger på de första åren av hennes karriär i 1940-talsskiftet och hennes konstnärliga förnyelse i slutet på 1950-talet och 1960-talet.

Utställningen belyser de fenomen som påverkade Tove Jansson och hennes generation inom det finska konstfältet på 1930- till 1960-talen. Tove Janson följde aktivt med konstvärlden men var inte bland de första som tog till sig de nya riktningarna. Hon var länge trogen den franska kolorismen som hon anammat som ung. Janssons tidiga produktion var detaljrik och ofta berättande. Under 1950-talet förekom en strävan till en allt mer förenklad form och kontrollerad sammansättning i hennes verk. På 1960-talet prövade Jansson på ett helt abstrakt uttryck.

Utställningen har möjliggjorts av ett lån från Moomin Characters Oy Ltd som kompletteras av verk från inhemska musei- och privatsamlingar.

 

SE VIDEON