fbpx

/ Det bästa målarland på jorden

Det bästa målarland på jorden  – konstnärsliv i Önningeby på Åland och vid Tusby träsk 13.9.2019 – 19.1.2020:

Höstens utställning på Didrichsens konstmuseum riktar blicken på två finska konstnärssamfund kring sekelskiftet 1900.

Hanna Rönnberg:  Backsluttning 1889,  Ålands konstmuseum Foto: Robert Jansson

Utställningens konstnärssammanslutningar, Önningeby konstnärskoloni på Åland och koncentrationen av konstnärshem kring Tusby träsk, var båda ett uttryck för tendensen bland konstnärer att bilda kolonier, ett fenomen som tilltog på 1800-talet. Fenomenet började i Frankrike på 1830-talet och blev internationellt på 1870-talet. Konstnärer som avvek från den akademiska traditionen sökte sig i stora skaror till platser som Barbizon i Frankrike, St. Ives i England och Skagen i Danmark för att måla. Platserna erbjöd utmärkta möjligheter särskilt för friluftsmåleri. Kolonin skapade också en socialt intressant miljö för arbetet. Bland de europeiska konstnärskolonierna fanns både säsongbetonade konstnärskolonier och platser som erbjöd mera permanenta boendegemenskaper.

Acke J. A. G. : Porträtt av Elin Danielson 1887
Ålands konstmuseum 
Foto: Robert Jansson

Utställningen Det bästa målarland på jorden presenterar ett urval verk av konstnärer från Önningeby och Tusby träsk. Landskapsbilderna spelar en viktig roll för båda grupperna av konstnärer. Konstnärerna i Tusby utvidgar landskapsmotivet till bilder av hemtrevlig atmosfär, av hemmiljön och trädgården. Porträtten av konstnärskollegerna leder in på utställningens andra tema, personrelationerna och nätverken i kolonin och i det vidare kulturfältet. Av utställningens konstnärer har J. A. G. Acke, Fredrik Ahlstedt, Elin Danielson-Gambogi, Christian Krohg, Elin Alfhild Nordlund, Hanna Rönnberg, Eva Topelius-Acke, Dora Wahlroos, Anna Wengberg, Victor Westerholm och Edvard Westman målat i Önningeby, medan Pekka Halonen, Eero Järnefelt och Venny Soldan-Brofeldt hörde till kretsen kring Tusby träsk. En föreläsningsserie som fördjupar utställningens teman ordnas på Didrichsens konstmuseum 25.9−13.11.2019.

Verken kommer från Didrichsens samling samt från privata och museisamlingar. Utställningen är producerad av Didrichsens konstmuseum med konststiftelsens ordförande FD Anna-Maria Wiljanen som kurator och sakkunnig.

Pekka Halonen: Barnkärra i trädgården 1913, Halosenniemi, Tusby konstmuseum Photo: Matti Ruotsalainen

Victor Westerholm:Oktoberkväll på Åland 1889, Fortums Konststiftelse Foto: Rauno Träskelin