top of page

DIDRICHSENS KONSTMUSEUM

Didrichsens konstmuseum är beläget på Granö i Helsingfors. Ursprungligen fungerade byggnaden som ett hem för Marie-Louise och Gunnar Didrichsen med familj. Museet ritades av arkitekt Viljo Revell och har byggts i två etapper (1957 och 1964).


Museet arrangerar i allmänhet tre tillfälliga utställningar per år. Samlingen omfattar finländsk och internationell 1900-tals konst samt föremål från asiatiska och prekolumbianska fornkulturer. Byggnaden är omgiven av en alltid tillgänglig skulpturpark.

VILLA DIDRICHSEN OCH MUSEET

Den första delen av byggnaden, Villa Didrichsen, färdigställdes 1957 och museiflygeln tillkom sju år senare, 1964. Byggnaden representerar Revells rätlinjiga modernism med intryck av internationell betongbrutalism.

Konstmuseet öppnades för allmänheten i september 1965. Museet fungerade till en början endast i museiflygeln men efter de båda grundarnas frånfälle öppnades även villan för publiken. Under de första årtiondena var museet öppet endast två gånger i veckan. Från och med 1997 aktiverades verksamheten och öppettiderna utvidgades småningom till sex dagar i veckan. Under åren 2013–14 utfördes en grundrenovering av fastigheten då det lades stor vikt vid ökad säkerhet, funktionalitet och tillgänglighet..

 

Under de senaste åren har museet besökts av 50 000–70 000 personer årligen. Museet arrangerar i allmänhet tre tillfälliga utställningar per år. Den hittills mest populära utställningen har varit Edvard Munch – Livets dans (2014–15), med 70 000 besökare. I tillägg till utställningsverksamheten och övriga aktiviteter har museet producerat ett stort antal publikationer i anslutning till utställningarna och samlingarna. Museet och dess samlingar administreras av stiftelsen Didrichsens konstmuseum sr, som grundades av paret Didrichsen 1963.LÄS MERA OM MUSEETS HISTORIA OCH GRUNDARE >
 

Video: Kaide Films

bottom of page