top of page
Gallen-kallela_purren valitus.jpg


Konststiftelsen Nordea i Finlands samling

10.2–26.5.2024

LUE LISÄÄ

Utställningen presenterar Konststiftelsen Nordea i Finlands betydelsefulla samling. I urvalet ingår verk av Ferdinand von Wright, Helene Schjerfbeck och Akseli Gallen-Kallela, och inkluderar även verk av finländska modernister som Rut Bryk, Ahti Lavonen och Paul Osipow. Utställningen pågår 10.2–26.5.2024.

 

Utställningen Konststiftelsen Nordea i Finlands samling ger en bredare publik möjlighet att se stiftelsens verk, vilka varit begränsat utställda i det gamla bankhuset på Alexandersgatan i Helsingfors och i utställningar arrangerade av Föreningen Finländska konststiftelser. Konststiftelsen Nordea i Finland är en allmännyttig stiftelse vars syfte är att stödja forskning och att bevara finländsk konst och konsthistoria, samt att värna om affärsbankens historia. I stiftelsens konstsamling ingår över tjugo finska affärsbankers konstsamlingar från över hundra års tid. Samlingen på över ettusen verk är av nationell betydelse: den omfattar ett antal betydande konstverk från Finlands 1800-tal och guldålder, samt ett brett spektrum av finsk konst från 1900-talet. Utställningen på Didrichsens visar ett representativt urval verk från början av 1800-talet till skiftet av 2000-talet.

Bland de verk som visas på Didrichsen ingår de välkända Båtens klagan (1907) och C. G. E. Mannerheim (1929) av Akseli Gallen-Kallela samt Helene Schjerfbecks Stillhet (1907). I den mångsidiga moderna delen av stiftelsens samling ingår Sam Vannis Fönster (1944), Rut Bryks Tre kaktusblommor (1950-tal), Juhana Blomstedts Dialog (1967) och Leena Luostarinens Ormblomma (1986). Verken ger en mångskiftande tillbakablick på Finlands historia – en skildring av utvecklingen från agrarsamhälle till nutid och hur det finländska folkets tankevärld har förändrats med tiden.

 

Utställningen öppnar upp relationen mellan banker och konst och berättar om enskilda verk i deras historiska sammanhang. Även om samlingen är en mångfacetterad helhet, kan man se trender och gemensamma nämnare i anskaffningarna. Verken lyfter fram skildringen av det finska landskapet och folket, den moderna omvälvningen i början av 1900-talet och den starka representationen av abstrakt konst från 1950-talet och framåt. I allmänhet har verken förvärvats för offentliga utrymmen, vilket även har styrt premisserna för verkens motiv.

 

Konststiftelsen Nordea i Finland har producerat en videopresentation för utställningen över bankbyggnaden som ritades av Gustaf Nyström för Föreningsbanken i Finland och som stod klar 1898 på Alexandersgatan i Helsingfors, och av porträttet av C. G. E. Mannerheim, målat av Akseli Gallen-Kallela.

 

Utställningen har planerats av Didrichsens konstmuseum och Konststiftelsen Nordea i Finland.

Läs mera om konststiftelsen på Konststiftelsen Nordea i Finlands webbplats >

​–

Konstiftelsen Nordea i Finlands samling

10.2.–26.5.2024

Öppettider 10.2.–26.5.2024

Ti–sö 11–18

Må stängt

 

Biljetter

16 / 14 / 10 €

Under 18-åringar fritt inträde

Museikort

Fritt inträde till skulpturparken

bottom of page