top of page

DIDRICHSENIN TAIDESÄÄTIÖ

Marie-Louise ja Gunnar Didrichsen perustivat Didrichsenin taidesäätiön 11.11.1963 tavoitteena varmistaa kokoelmien ja kiinteistön säilyminen tuleville sukupolville. 

 

Säätiön alkuperäinen nimi oli Marie-Louise och Gunnar Didrichsens konststiftelse – Marie-Louise ja Gunnar Didrichsenin taidesäätiö. Sääntöjä on päivitetty uuden säätiölain mukaisesti 2016, jolloin myös säätiön nimi muutettiin muotoon Didrichsens konstmuseum sr – Didrichsenin taidemuseo sr. Viimeisin päivitys tehtiin opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusjärjestelmän uudistuksen yhteydessä 2019. 

Marie-Louise ja Gunnar Didrichsen.jpg

Marie-Louise & Gunnar Didrichsen, 1965. Kuva / foto / photo: Didrichsenin arkisto / Didrichsen arkiv, Didrichsen archive

SÄÄNNÖT

 

§ 1

Säätiön nimi on Didrichsens konstmuseum sr (jäljempänä Säätiö), suomeksi Didrichsenin taidemuseo sr. Säätiö on Marie-Louise ja Gunnar Didrichsenin perustama ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

 

§ 2

Säätiön tarkoituksena on edistää taidetta ja taiteen tuntemusta

 

a) hankkimalla, hallinnoimalla ja ylläpitämällä kotimaista ja kansainvälistä vanhempaa ja uudempaa taidetta museotarkoituksiin 

 

b) ylläpitämällä taidemuseotoimintaa ja luovuttamalla arkkitehti Viljo Revellin suunnitteleman kiinteistön, jonka Säätiö omistaa Helsingin Kuusisaaressa, rek.nro 76:10, museaaliseen ja muuhun kulttuuritoimintaan tai muuhun toimintaan, jonka tarkoituksena on hankkia Säätiölle varoja

 

c) tukemalla taiteen edistämistä jakamalla tukea tai stipendejä mahdollisuuksien mukaan. 

 

§ 3

Säätiön toiminta on yleishyödyllistä eikä se tavoittele voittoa. Mahdollinen vuosittainen ylijäämä käytetään § 2:ssa määritettyyn tarkoitukseen. 

 

§ 4

Säätiötä ja sen omaisuutta hallinnoi vähintään kolmesta ja enintään seitsemästä jäsenestä muodostuva hallitus. Jäsenistä kaksi tulee olla suorassa alenevassa polvessa perustajiin Marie-Louise ja Gunnar Didrichsenille, edellyttäen, että kaksi sellaista henkilöä on käytettävissä. Hallitus ei kuitenkaan voi muodostua ainoastaan perustajien perillisistä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 

 

§ 5

Hallituksen toimikausi on kolme kalenterivuotta.  

 

§ 6 

Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja tai erikseen nimetyt jäsenet.  

 

§ 7

Hallitus valitsee tilintarkastajan sekä varatilintarkastajan, joka voi olla tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Tilintarkastajan toimikausi voi olla yhtäjaksoisesti enimmillään seitsemän vuotta.  

 

§ 8

Säätiön perustajien perillisillä ei ole oikeutta palkkioihin työstään hallituksessa. Hallitus päättää muiden jäsenten palkkioista.  

 

§ 9

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.  

 

§ 10

Sääntöjen muutos edellyttää kolme neljäsosa enemmistöä hallituksessa. 

 

§ 11

Säätiön lakkauttaminen edellyttää kaikkien hallituksen jäsenten yksimielistä päätöstä. Jos Säätiö puretaan tai lakkautetaan, luovutetaan Säätiön jäljellä olevat varat, kokoelmat ja omaisuus Säätiön hallituksen esittämälle Säätiön tarkoitusta lähellä olevalle yhteisölle tai säätiölle käytettäväksi § 2:ssa mainittuun tarkoitukseen.

 

 

Ruotsinkielisen alkuperäisen säännöksen epävirallinen käännös.

bottom of page